درباره ما

درباره انجمن ساختمان سبز ایران

موسسه ساختمان سبز ايرانيان يک موسسه غير انتفاعي است که با هدف ايجاد و گسترش زمينه هاي طراحي، ساخت و استفاده از ساختمان هاي سازگار با محيط زيست تاسيس شده است .اين موسسه راهکارهاي تخصصي مناسب را براي رسيدن به ساخت و ساز سبز ارائه مي نمايد. موسسه ساختمان سبز ايرانيان در سال ١٣٨٧ در تهران بنيان گذاري شد.

 


ساخت و ساز سبز روشي است براي افزايش کارايي و بازدهي منابع (انرژي، آب ، مواد و مصالح) از طريق انتخاب محل، طراحي، ساخت، بهره برداري و نگهداري از ساختمان به صورتي که باعث کاهش اثرات مخرب آن بر سلامتي انسان و محيط زيست شود.
ابتداي ساخت و ساز سبز به اواخر سده بيستم بازمي گردد که گروهي از معماران و متخصصان محيط زيست تحت تاثير جنبش رو به رشد زيست محيطي و افزايش قيمت سوخت در دهه ١٩٧٠، ساخت و ساز سبز را بنا نهادند. امروزه در تعدادي از کشورهاي جهان موسساتي با نام انجمن ساختمان سبز تاسيس شده که تحت پوشش موسسه World Green Building Council)WGBC) فعاليت مي کنند.
موسسهWGBC  مهمترين هدايت کننده و آموزش دهنده در زمينه ساخت و ساز سبز در جهان است و سيستم رتبه بندي را طراحي نموده است، که خط و مشي هاي ساخت و ساز سبز را تبيين مي نمايد.

 ماموریت و چشم انداز

موسسه ساختمان سبز ايرانيان ارائه کننده راهکارهاي تخصصي مناسب براي رسيدن به ساخت و ساز پايدار است و با چشم انداز فعاليت در سطح گسترده به عنوان مرجع تخصصي ساخت و ساز سبز در ايران حرکت مي کند.

 

هدف از تشکيل موسسه ،ايجاد و گسترش زمينه هاي طراحي، ساخت و استفاده از ساختمان هاي سازگار با محيط زيست است به گونه اي که فضايي براي حضور انسان ايجاد شود تا کمترين آسيب را به محيط زيست رسانده و به صورت بهينه از منابع آن استفاده نمايد. همچنين بايستي تامين کننده بيشترين سلامتي و بهترين کارايي براي انسان باشد.

 

- هيت مديره
محسن ميرزاده، علیرضا بهزادی، شاپور شاهپوری، علی قائمی، مجید شادمان، محمد محمدزاده، مهدی خیری

- رئیس هیت مدیره
جناب آقای محسن ميرزاده

- نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای علی قائمی

- مدیر عامل
جناب آقای مهدی خیری

- کميته ها

کميته استراتژيک:  اين کميته با برنامه ريزي پويا به سوي دستيابي به اهداف موسسه و ايجاد ساختار ، سياست ها و روش هاي مورد نياز تلاش مي کند.

ريس کميته: آقاي مهندس علي قائمي

کميته فني و آموزش: هدف اين کميته ارائه خدمات ويژه همچون گردهمايي هاي تخصصي و کارگروههاي آموزشي ،تور بازديد از ساختمانهاي سبز تشکيل کلاسهاي آموزشي و آزمون سيستم کدينگ به متخصصان عضو موسسه مي باشد.

رئيس کميته: آقاي مهندس محمد محمدزاده،

کميته عضويت و بازاريابي: هدف اين کميته شناساندن موسسه ، توسعه فعاليت هاي آن و جذب متخصصان فعال در زمينه ساخت و ساز سبز مي باشد.

ريس کميته: آقاي مهندس عليرضا بهزادي


همچنین در سال 2012 موافقتنامه ای بین انجمن ساختمان سبز ایران و انجمن ساختمان سبز آلمان به امضا رسید. مفاد این موافقتنامه شامل ایجاد سیستم رتبه بندی و امتیازدهی به ساختمان هایی منطبق با معماری پایدار و همچنین برگزاری کلاس ها و سیمنارهای آموزشی در این زمینه می باشد.